znak
6. PTO
Nibowaka
obrázek

Nedílnou součástí naší činnosti je výchova dětí k správnému vztahu přírodě a krajině a k jejich ochraně.

Proto se dlouhodobě staráme o mokřadní louku v blízkosti našeho tábořiště. Mokřady jako takové zaslouží obecné pozornosti pro svou mimořádnou schopnost zadržet vodu v krajině.

Náš mokřad patří dokonce mezi chráněná území – v roce 1995 byl vyhlášen významným krajinným prvkem podle zákona o ochraně přírody, neboť v mokřadním společenstvu se vyskytují i chráněné rostliny.

web