znak
6. PTO
Nibowaka
obrázek

Historie oddílu

Historie našeho oddílu, respektive jeho předchůdců se datuje až do období první republiky. Toto nejstarší období nemáme bohužel přiliš zmapované.

Skautská historie

Oddíl Nibowaka je přímým pokračovatelem původního 4. oddílu PS J. Wolkera. Tento 4. oddíl je vlastně původním 4. brněnským skautským oddílem, který  — stejně jako celý skauting  — byl zrušen k 15. srpnu 1970. Z tehdejšího skautského střediska vznikla PS J. Wolkera (původně jako PS Mojmírovo náměstí), kam přešly i jeho tehdejší skautské oddíly s členskou základnou; jedním z nich byl zmíněný 4. oddíl, který v původní podobě existoval až do reorganizace na podzim 1983 a na jehož tradice navazujeme.

Nová členská základna

Na podzim 1982 jsme získali velké množství nových členů, především z řad žáků 1. a 2. tříd ZDŠ Slovanské náměstí. Oddílu bylo přiděleno číslo 6 (po původním šestém oddílu PS J. Wolkera, jehož činnost skončila v červnu 1982). Od podzimu 1983 pracuje 6. oddíl do dnešní doby bez větších změn.

Turistický oddíl mládeže

Zároveň s tím jsem byli v letech 1986—1990 evidováni jako turistický oddíl mládeže č. 0440 při VzTJ KSB.

Oddíl v PTO

V roce 1990 jsme se jako 6. oddíl přihlásili ke sdružení PTO a následně jsme přijali název Nibowaka.

Klubovny, kde se oddíl scházel

1974—1982Malátova 20
1982—1987Malátova 20, jedna družina též na Slovanském náměstí 1
1987—1990Srbská 4 („sokolovna“)
1990—1992Vodova 63
1993—30. 11. 1994Malátova 20
1. 12. 1994—31. 3. 1995u některých vedoucích doma
1. 4. 1995—30. 6. 2001Košinova 22
1. 9. 2001—dosudSlovinská 39
web